668007889 biuro@edu-arto.pl
KURSY DLA VII, VIII KLAS I GIMNAZJUM


KURSY DLA VII I VIII KLAS
Shadow

 

 

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

W roku 2019 uczniowie objęci reformą MEN po raz pierwszy sprawdzą swoje siły, pisząc egzamin ósmoklasisty z języka obcego. Ilość zdobytych punktów będzie, obok innych kryteriów, współdecydować o przyjęciu do wybranej szkoły średniej. To pierwszy tak poważny test w  edukacyjnej karierze uczniów. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom i obawom Rodziców, Edu-arto oferuje od roku szkolnego 2018/19 kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego:

 • osobne grupy dla uczniów klasy siódmej (dwuletni cykl  przygotowania) i dla klasy ósmej (roczny cykl przygotowania);
 • praca w małych grupach, pod czujnym okiem wykwalifikowanych lektorów;
 • program i treści kursu zgodne z obowiązującą podstawą programową dla szkoły podstawowej i informatorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
 • ćwiczenie technik egzaminacyjnych;
 • analiza sukcesów i niepowodzeń; rzetelna informacja zwrotna dla Uczniów i Rodziców nt. mocnych i słabych stron;
 • zadania testowe połączone z nauką żywego języka i ciekawą tematyką, by wspierać motywację Ucznia;
 • strategie radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym.

Zapisy:

Edu-Arto

ul. Bogusza 6a

biuro@edu-arto.pl

kom. 600 034 888

 

 

Reforma edukacji przywróciła klasy VII i VIII do  Szkoły Podstawowej. Edu Arto wyszło na spotkanie tym zmianom i przygotowało ofertę dla uczniów w tym wieku.

Program nauczania dla uczniów klas VII-VIII został podzielony na 2 poziomy.

W każdym module wyodrębniono jednostki tematyczne realizowane na kolejnych zajęciach.

Zajęcia są realizowane na dwóch poziomach nauczania: podstawowym i rozszerzonym. Wybór odpowiedniego dla ucznia poziomu stwarza możliwość efektywnej pracy z uczniami o różnorodnych możliwościach i potrzebach.

W roku 2019 uczniowie objęci reformą MEN po raz pierwszy sprawdzą swoje siły, pisząc egzamin ósmoklasisty z matematyki. Ilość zdobytych punktów będzie, obok innych kryteriów, współdecydować o przyjęciu do wybranej szkoły średniej. To pierwszy tak poważny test w  edukacyjnej karierze uczniów. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom i obawom Rodziców, Edu-arto oferuje od roku szkolnego 2018/19 kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

 • grupy dla uczniów klasy siódmej (dwuletni cykl  przygotowania) i dla klasy ósmej (roczny cykl przygotowania);
 • praca w małych grupach, pod czujnym okiem wykwalifikowanych nauczycieli;
 • program i treści kursu zgodne z obowiązującą podstawą programową dla szkoły podstawowej i informatorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
 • ćwiczenie technik egzaminacyjnych;
 • analiza sukcesów i niepowodzeń;
 • rzetelna informacja zwrotna dla Uczniów i Rodziców nt. mocnych i słabych stron;
 • strategie radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym.

Kurs obejmuje  20×60 minut od października  do końca marca. Koszt 140zł/miesiąc. 

  POZIOM D1  

 • Liczby wymierne. Działania;
 • Wielkości wprost proporcjonalne. Obliczenia procentowe;
 • Wyrażenia algebraiczne. Równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą;
 • Wielokąty. Własności, pola, obwody. Przystawanie figur;
 • Graniastosłupy. Pola powierzchni i objętości.

  POZIOM D2    

 • Potęgi i pierwiastki. Liczby niewymierne;
 • Zapisywanie i przekształcanie wzorów;
 • Układy równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi. Zadania tekstowe;
 • Twierdzenie Pitagorasa. Szczególne trójkąty;
 • Ostrosłupy. Pola powierzchni i objętości.

Zapisy:

Edu-Arto

ul. Bogusza 6a

biuro@edu-arto.pl

kom. 600 034 888

 

 Reforma edukacji przywróciła klasy VII i VIII do  Szkoły Podstawowej. Edu Arto wyszło na spotkanie tym zmianom i przygotowało ofertę dla     uczniów w tym wieku, aby wspomóc  ich wiedzę  z tych przedmiotów.

Program nauczania dla uczniów klas VII-VIII został podzielony na 2 poziomy.

W każdym module wyodrębniono jednostki tematyczne realizowane na kolejnych zajęciach.

Zajęcia są realizowane na dwóch poziomach nauczania: podstawowym i rozszerzonym. Wybór odpowiedniego dla ucznia poziomu stwarza możliwość efektywnej pracy z uczniami o różnorodnych możliwościach i potrzebach.

 • grupy dla uczniów klasy siódmej (dwuletni cykl  przygotowania) i dla klasy ósmej (roczny cykl przygotowania);
 • praca w małych grupach, pod czujnym okiem wykwalifikowanych nauczycieli;
 • program i treści kursu zgodne z obowiązującą podstawą programową dla szkoły podstawowej i informatorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
 • ćwiczenie technik egzaminacyjnych;
 • analiza sukcesów i niepowodzeń; rzetelna informacja zwrotna dla Uczniów i Rodziców nt. mocnych i słabych stron;
 • strategie radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym.

ZAGADNIENIA Z FIZYKI

Zagadnienia do powtórzenia
I. Siła
1 N, siłomierz, cechy siły, siła wypadkowa i siły składowe, siła ciężkości, siła
grawitacji, siła nacisku (parcie), siła wyporu, siła elektrodynamiczna,
składanie i rozkładanie sił, metoda równoległoboku. Zasady dynamiki Newtona
II. Energia
1 J, energia kinetyczna, energia potencjalna grawitacji, zasada zachowania
energii mechanicznej, praca, moc, 1W, energia wewnętrzna, ciepło pobrane,
ciepło właściwe, ciepło przemiany, związek między temperaturą w skali
Celsjusza i temperaturą bezwzględną, rozszerzalność cieplna.
III.Ruchy
Prędkość średnia, szybkość, przyspieszenie, droga, ruch jednostajny, ruch
jednostajnie zmienny (przyspieszony i opóźniony), wykresy s(t) i v(t),
względność ruchu.
IV. Elektryczność i magnetyzm
Sposoby elektryzowania ciał, prawo Coulomba, zasada zachowania ładunku
elektrycznego, prąd elektryczny, prawo Ohma, schematy elektryczne, I
prawo Kirchhoffa, szeregowe i równoległe łączenie oporników, praca i moc
prądu elektrycznego, siła elektrodynamiczna, zjawisko indukcji
elektromagnetycznej, prądnica i transformator.
V. Drgania, fale, dźwięki i światło
Okres i częstotliwość, amplituda, długość fali, prędkość fali, podział
dźwięków, cechy dźwięków, dyfrakcja, interferencja, odbicie i załamanie
światła, zwierciadła i soczewki, przyrządy optyczne, korekcja wad wzroku.
VI. Prawa i zasady fizyki
Prawo Pascala, prawo Archimedesa, zasady dynamiki Newtona, zasada
zachowania pędu, zasada zachowania energii, I zasada termodynamiki,
prawo powszechnego ciążenia Newtona, prawo Coulomba, zasada zachowania
ładunku, prawo Ohma i I prawo Kirchhoffa, prawo odbicia i prawo
załamania światła.

Kurs obejmuje  20×60 minut od października  do końca marca. Koszt 140zł/miesiąc.

Zapisy:

Edu-Arto

ul. Bogusza 6a

biuro@edu-arto.pl

kom. 600 034 888

 

 

 Reforma edukacji przywróciła klasy VII i VIII do  Szkoły Podstawowej. Edu Arto wyszło na spotkanie tym zmianom i przygotowało ofertę dla     uczniów w tym wieku, aby wspomóc  ich wiedzę  z tych przedmiotów.

Program nauczania dla uczniów klas VII-VIII został podzielony na 2 poziomy.

W każdym module wyodrębniono jednostki tematyczne realizowane na kolejnych zajęciach.

Zajęcia są realizowane na dwóch poziomach nauczania: podstawowym i rozszerzonym. Wybór odpowiedniego dla ucznia poziomu stwarza możliwość efektywnej pracy z uczniami o różnorodnych możliwościach i potrzebach.

 • grupy dla uczniów klasy siódmej (dwuletni cykl  przygotowania) i dla klasy ósmej (roczny cykl przygotowania) oraz dla gimnazjalistow(roczny cykl przygotowania)
 • praca w małych grupach, pod czujnym okiem wykwalifikowanych nauczycieli;
 • program i treści kursu zgodne z obowiązującą podstawą programową dla szkoły podstawowej i informatorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
 • ćwiczenie technik egzaminacyjnych;
 • analiza sukcesów i niepowodzeń; rzetelna informacja zwrotna dla Uczniów i Rodziców nt. mocnych i słabych stron;
 • strategie radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym.

Kurs obejmuje  20×60 minut od października  do końca marca. Koszt 140zł/miesiąc.

Zapisy

EduArto

ul. Bogusza 6a

biuro@edu-arto.pl

kom. 600 034 888