668007889 biuro@edu-arto.pl
szkola-muzyczna - copy
Shadow

summer-daycare

DZIECI I MŁODZIEŻ

W Edu-Arto uczymy przez zabawę. Podczas zajęć wykorzystywane są specjalnie przygotowane ćwiczenia, gry, zabawy, piosenki oraz konkursy. Szkoła jest w stałym kontakcie z rodzicami, którzy mogą na bieżąco śledzić postępy swoich pociech.

Grupy liczą maksymalnie 8 osób i są zróżnicowane według wieku i poziomu zaawansowania językowego:

 • dzieciom w wieku przedszkolnym proponujemy spotkanie 1 raz w tygodniu (45 minut)
 • dzieciom uczęszczającym do zerówki – również proponujemy naukę 1 raz w tygodniu (45 minut)
 • dzieci szkolne, w zależności od rodzaju kursu, zapraszamy 1 lub 2 razy w tygodniu (45 minut lub 2 razy 45 minut).

→ Dzieci w wieku przedszkolnym (4-5 lat)

Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym mają formę zabawy, a więc spontanicznej, niewymuszonej aktywności i swobodnych rozmów. Na zajęciach nie używamy podręczników. Przedszkolaki śpiewają piosenki i tańczą, grają w gry, rysują, słuchają historyjek obrazkowych. Pod koniec kursu każdy rodzic otrzymuje indywidualną opisową ocenę swojego dziecka.

Lekcje prowadzone są prawie całkowicie w języku angielskim. Dzieci doskonale odnajdują się w takiej sytuacji, ponieważ pozwala ona naśladować warunki, w jakich uczą się języka ojczystego. Dzięki tworzeniu na zajęciach odpowiednich sytuacji komunikacyjnych zaciekawione i zaangażowane emocjonalnie dziecko zostaje zmotywowane do uczestniczenia w tym, co się dzieje, a w konsekwencji zmotywowane do naturalnego przyswajania języka.

Głównym celem zajęć jest osłuchanie małych uczniów z językiem, ćwiczenie elastycznych dziecięcych narządów mowy w wymawianiu angielskich głosek, ukazywanie dzieciom od najmłodszych lat sprawczej mocy języka obcego, a przede wszystkim budowanie pozytywnej motywacji do dalszej nauki języka. Maluchy uwielbiają nasze zajęcia i chętnie przychodzą na angielski. Widoczne efekty w zakresie rozumienia i reagowania, zapamiętywania nowych słówek i śpiewania piosenek są źródłem radości zarówno dla małych uczniów, jak i rodziców oraz nauczycieli. To wszystko staje się podstawą nie tylko obecnych, ale i przyszłych sukcesów językowych.

→ Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej 

Wychodząc naprzeciw wymaganiom szkolnym, naukę czytania i pisania na lekcjach angielskiego rozpoczynamy już w I klasie szkoły podstawowej, jednak szczególna uwaga zwrócona jest na indywidualne predyspozycje uczniów i ich rzeczywistą gotowość do podjęcia tych (jakże trudnych dla maluchów!) zadań. Lektorzy przygotowują dla swoich uczniów karty pracy oraz prezentacje zgodnie z zaplanowanym dla nich programem nauczania, który jest przygotowywany osobno dla każdej nowo powstałej grupy.

W trakcie nauki wzrasta ilość wprowadzanego słownictwa, uczniowie podejmują pierwsze próby konwersacji w sytuacjach aranżowanych na zajęciach, a szczególną rolę na tym etapie odgrywa budowanie w uczniach umiejętności dostrzegania i doceniania własnych osiągnięć językowych.

Zachęcając rodziców do wspierania dzieci w nauce, staramy się stopniowo kształtować w uczniach odpowiedzialność za własny proces zdobywania wiedzy.

Zapisy:

Edu-Arto

ul. Bogusza 6a

biuro@edu-arto.pl

kom. 600 034 888

mlodziez

Zajęcia dla starszych dzieci odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu (45 minut lub 2 razy 45 minut). Grupy liczą maksymalnie 8 osób.

→ Uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej

Na tym etapie zwiększamy nacisk na konwersację i kontrolę postępów. Lektorzy uczą dzieci samokontroli, zadając prace domowe pomagające utrwalić nowe słownictwo i znajomość gramatyki, regularnie przeprowadzają też testy. Nauka prowadzona jest w oparciu o nowoczesne materiały i środki audiowizualne.

Uczniowie poznają stopniowo transkrypcję fonetyczną, co umożliwia im samodzielne rozwijanie umiejętności językowych poprzez czytanie lektur domowych, monitorowane przez nauczyciela. Przyjazna atmosfera na zajęciach, dobry osobisty kontakt, indywidualne podejście do problemów i zainteresowań każdego ucznia sprzyjają realizacji głównego celu – umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

→ Licealiści

Na kursach dla młodzieży uczymy swobodnego i skutecznego porozumiewania się w języku obcym. Wykorzystujemy metodę komunikatywną, która pozwala rozwijać cztery podstawowe zdolności językowe: mówienia, słuchanie, czytanie oraz pisanie.

Zajęcia prowadzone są z myślą o tych, którzy chcą solidnie przygotować się do egzaminów  maturalnych.

Zapisy:

Edu-Arto

ul. Bogusza 6a

biuro@edu-arto.pl

kom. 600 034 888

dorosli

DOROŚLI

Kursy dla dorosłych odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu po 90 minut .Grupy tworzone są według poziomu zaawansowania kursantów .

Kurs standardowy Edu-Arto przeznaczony jest dla osób rozpoczynających przygodę z językiem angielskim, jak również dla tych słuchaczy, którzy osiągnęli już średnie poziomy zaawansowania.

Wykorzystując różne metody i techniki nauczania, rozwijamy na nim wszystkie cztery zdolności językowe: pisanie, czytanie, mówienie i rozumienie ze słuchu.

Sposób nauczania

Podczas zajęć rozwijamy umiejętności porozumiewania się w języku angielskim w różnych sytuacjach życia codziennego. Przeprowadzamy improwizacje symulujące realne sytuacje, korygując na bieżąco podczas dyskusji błędy słuchaczy. Na zajęciach wykorzystujemy m.in. artykuły prasowe, fragmenty filmów i programów TV.

Na zajęciach panuje przyjazna atmosfera, a każdy słuchacz jest pod stałą opieką lektora. Uczestnicy kursu mogą konsultować swoje pytania i problemy językowe indywidualnie, poprzez kontakt mailowy z lektorem lub rozmowę. U każdego słuchacza na bieżąco śledzimy postępy w nauce języka angielskiego. Przeprowadzamy też okresowe testy kontrolne podsumowujące wyniki nauki.

Szczególny nacisk kładziemy na kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Uczymy swobodnego i poprawnego komunikowania się, utrwalamy gramatykę i rozwijamy zasób słownictwa naszych słuchaczy.

Zapisy:

Edu-Arto

ul. Bogusza 6a

biuro@edu-arto.pl

kom. 600 034 888

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

W roku 2019 uczniowie objęci reformą MEN po raz pierwszy sprawdzą swoje siły, pisząc egzamin ósmoklasisty z języka obcego. Ilość zdobytych punktów będzie, obok innych kryteriów, współdecydować o przyjęciu do wybranej szkoły średniej. To pierwszy tak poważny test w  edukacyjnej karierze uczniów. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom i obawom Rodziców, Edu-arto oferuje od roku szkolnego 2018/19 kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego:

 • osobne grupy dla uczniów klasy siódmej (dwuletni cykl  przygotowania) i dla klasy ósmej (roczny cykl przygotowania);
 • praca w małych grupach, pod czujnym okiem wykwalifikowanych lektorów;
 • program i treści kursu zgodne z obowiązującą podstawą programową dla szkoły podstawowej i informatorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
 • ćwiczenie technik egzaminacyjnych;
 • analiza sukcesów i niepowodzeń; rzetelna informacja zwrotna dla Uczniów i Rodziców nt. mocnych i słabych stron;
 • zadania testowe połączone z nauką żywego języka i ciekawą tematyką, by wspierać motywację Ucznia;
 • strategie radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym.

Zapisy

EduArto

ul. Bogusza 6a

biuro@edu-arto.pl

kom. 600 034 888

MATURZYŚCI

Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminów Cambridge C1 / IELTS Band 7.0+ ; odpowiedni również dla uczniów przygotowujących się do matury lub olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego.

Nabór na kurs poprzedzony jest tzw. testem plasującym, od jego wyniku zależy zakwalifikowanie do grupy realizującej materiał w ciągu 60 lub 120 godzin (1 rok / 2 lata). Od kandydatów oczekuje się znajomości języka na poziomie B2/B2+.

W czasie kursu:

 • doskonalimy wszystkie sprawności językowe, wprowadzamy zaawansowane konstrukcje gramatyczne i intensywnie poszerzamy słownictwo,
 • poznajemy układ arkuszy egzaminacyjnych: Cambridge C1, IELTS i maturalnego,
 • analizujemy typy zadań egzaminacyjnych i ćwiczymy strategie ich rozwiązywania,
 • uczymy się planować czas, utrzymywać uwagę i trzymać nerwy na wodzy.

Kursanci dostają wskazówki do pracy własnej i uczą się autonomicznej pracy. Zajęcia powinny nie tylko pomóc w zdaniu egzaminu, ale także przygotować do podjęcia studiów uniwersyteckich.

Zapisy

EduArto

ul. Bogusza 6a

biuro@edu-arto.pl

kom. 600 034 888