668007889 biuro@edu-arto.pl
szkola-muzyczna - copy - copy - copy - copy - copy - copy - copy - copy - copy - copy - copy - copy - copy - copy
Shadow

WARSZTATY I SEMINARIA DLA NAUCZYCIELI

W Edu-Arto możesz zamówić dla swojego zespołu tematyczne warsztaty.

 • ZAGADNIENIA OGÓLNE
 1. Planowanie procesu dydaktycznego w skali makro i mikro. Alternatywy dla tradycyjnego konspektu zajęć.
 2. Interakcje między nauczycielem i uczniami – społeczne formy pracy na lekcji (praca indywidualna, praca w parach, praca w małych grupach, praca zespołowa).
 3. „Błądzenie jest rzeczą ludzką” – o błędach i korekcie.
 4. Strategie uczenia się – budowanie autonomii ucznia.
 5. Czynniki afektywne i kognitywne w nauczaniu.
 6. Czy w klasie niezbędna jest dyscyplina? O trzech znaczeniach dyscypliny, dwóch znaczeniach klasy i efektywnym procesie nauczania.
 7. Współpraca z rodzicami w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
 8. Motywowanie uczniów.
 9. Mózg – podstawowe narzędzie i przedmiot pracy nauczyciela. O neurologicznych uwarunkowaniach procesów uczenia się.
 • ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z DYDAKTYKĄ JĘZYKA OBCEGO
 1. Rozwijanie prymarnych sprawności językowych: słuchanie i mówienie na wybranym etapie edukacyjnym.
 2. Rozwijanie sekundarnych sprawności językowych: czytanie i pisanie na wybranym etapie edukacyjnym..
 3. Nauczanie wymowy na wybranym etapie edukacyjnym.
 4. Nauczanie słownictwa na wybranym etapie edukacyjnym.
 5. Nauczanie ortografii na wybranym etapie edukacyjnym.
 6. Nauczanie gramatyki na wybranym etapie edukacyjnym.
 7. Multimedia w nauce języków obcych.
 8. Jak angielskie przysłowie „jeden obraz wart jest tysiąc słów” ma się do nauki języków obcych? O wykorzystaniu materiałów wizualizacyjnych.
 9. Elementy krajoznawstwa w nauczaniu języków obcych.
 10. Język obcy i język ojczysty – o wadach i zaletach podejścia bilingwalnego oraz metod bezpośrednich.
 • TECHNIKI NAUCZANIA (OD INTERDYSCYPLINARNYCH DO SZCZEGÓŁOWYCH, TJ. OPRACOWANYCH Z MYŚLĄ O NAUCZANIU JĘZYKA OBCEGO)
 1. Fiszki
 2. Zagadki
 3. Gry i konkursy.
 4. Piosenki i rymowanki.
 5. Od pałeczek Cuisenaire’a do kartonów po mleku – czyli jak przejść od konkretu do abstrakcji przy użyciu realiów.
 6. Komiksy
 7. Sposoby pracy z tekstem.
 8. Życie to nie bajka? Fikcja literacka na zajęciach z języka obcego.
 • PSYCHOLOGIA I TEATR

Warsztaty prowadzone są przez aktorów, artystów, instruktorów i pedagogów współpracujących z Asz Teatrem.

Teatr i jego metody służą rozwojowi ogólnemu zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

Uczestnicy warsztatów zachęcani są do aktywności, podejmowania wyzwań i eksperymentowania. Nasze warsztaty prowadzone są w sposób interaktywny z wykorzystaniem elementów dramy i wchodzenia w konkretne role – to praktyczne „zobrazowanie” problemów i poszukiwanie ich rozwiązań.

Program warsztatów ma pozwolić nauczycielom czuć się pewnie w szkole i poza nią, w relacjach z innymi nauczycielami, przełożonymi, uczniami i ich rodzicami.

 1. Sztuka rozwiązywania konfliktów

– jak być dobrym mediatorem; poznanie metod rozwiązywania konfliktów m.in. na linii nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic, nauczyciel – nauczyciel.

 1. Sztuka równowagi

– jak zachować spokój i równowagę w dzisiejszym świecie, poznanie i stosowanie technik relaksacyjnych.

 1. Sztuka coachingu

– jak podejmować decyzje i osiągać zamierzone cele.

 1. Sztuka terapii – artterapia, biblioterapia

– w jaki sposób wykorzystać sztukę dla pobudzenia aktywności dziecka w szkole, jak i własnego rozwoju.

 1. Sztuka autoprezentacji

– w jaki sposób można trenować pewność siebie; obserwowanie swoich reakcji i zachowań w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

 1. Sztuka asertywności

– i wcale nie chodzi tylko o to, żeby mówić „nie” J

 1. Sztuka planowania swojego czasu

– jak znaleźć czas dla siebie.

 1. Sztuka emisji głosu i dykcji

– jak mówić, by nie stracić głosu.

 1. Sztuka wyrażania siebie

– warsztaty teatralne: w jaki sposób nabyć pewność siebie, walczyć z tremą; tworzenie spektaklu jako efektu wspólnej pracy.

 1. Teatr w szkole

– jak tworzyć scenariusze imprez szkolnych, jak zaciekawić dzieci teatrem; tworzenie kółek, warsztatów, spektakli, projektów scenicznych itp.

 • TANIEC I ZABAWY TANECZNE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.

Warsztaty skierowane są dla nauczycieli przedszkoli i szkół (klasy 1-3) i trwają 15 godzin (3 spotkania po 5 godzin).

Uczestnicy zostaną zapoznani z tradycyjnymi, odtworzonymi tańcami i zabawami województwa wielkopolskiego w celu ich kultywowania i popularyzacji wśród młodszego pokolenia. Wykładowca, profesjonalista z zakresu tańców wielkopolskich i polskich, zapozna nauczycieli z techniką i zasadami prowadzenia zajęć z dziećmi, historią zabaw i tańców oraz podstawowymi regionalnymi, a nawet subregionalnymi krokami i charakterystycznymi figurami niezbędnymi do tworzenia choreografii scenicznej. Uczestnikom zaprezentowane zostanie piękno kultury ludowej i sposób jej osadzenia w tradycji.

Tancerze z Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie” zaprezentują charakterystyczne stroje, tańce i śpiewy z pięciu regionów Wielkopolski w celu ukazania bogactwa regionu i ukierunkowania uczestników szkolenia w dalszej pracy z młodszym pokoleniem.

Warsztaty dla nauczycieli mają na celu ochronę dziedzictwa piękna folkloru wielkopolskiego, zachowanie poczucia tożsamości regionalnej, a także posłużyć jako materiał metodyczny dla nauczycieli szkół i instruktorów tańca w ośrodkach edukacyjnych.

Prowadzący: mgr Piotr Kulka – wykwalifikowany specjalista z zakresu kultury ludowej.

 • WARSZTATY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO ORAZ POZNAWANIA NOWYCH TECHNIK PLASTYCZNYCH
 1. Akwarela – najbardziej sprawiedliwa z technik malarskich

Zapoznanie kadry nauczycielskiej z najbardziej demokratyczną techniką malowania, dostępną dla każdego bez względu na rodzaj wykształcenia i pełnioną profesję. Akwarela daje mnóstwo satysfakcji i piękne malarskie efekty oraz kształtuje zmysł estetyki, umiejętność łączenia kolorów, uczy pracy nad sobą i cierpliwości. Technika doskonała do pracy terapeutycznej, wyciszająca, wspomagająca koncentrację i wytrwałość w dążeniu do celu.

 1. Powertex – trzeci wymiar plastyki

Wprowadzenie nowatorskiej, ale już uznanej na całym świecie masy do komponowania przestrzennych figur i trójwymiarowych obrazów. Dająca spektakularne efekty technika oparta na utwardzaczach i spoiwach całkowicie nietoksycznych, dających się dowolnie i wdzięcznie kształtować, dostępna dla każdego, bez względu na zdolności manualne. Wspomaganie kreatywności osób niezainteresowanych klasycznymi technikami wymagającymi umiejętności rysunkowych. Wykonywane prace zjawiskowo, abstrakcyjnie i symbolicznie wyrażają wiele współczesnych problemów i zainteresowań dzieci i młodzieży.

 1. Wire wrapping – esy-floresy z drucianej biżuterii

Wire wrapping to łatwo przyswajalna i materiałowo dostępna, a jednocześnie profesjonalna technika wyrobu biżuterii artystycznej. Wykonywanie wzorów w technice okręcania drutu i wkomponowywania elementów dekoracyjnych według zaproponowanych sposobów aż do projektowania rozwiązań własnych.

 1. Freski – szlachetne graffiti upiększające otoczenie

Zdobienie ścienne. Technika tynku anticco, trawertynu, stiuku weneckiego, przecierek, a także malowania imitującego przestrzeń w powierzchniach płaskich. Nauka dekorowania wnętrz i aranżacji przestrzeni dla osób zainteresowanych tematem architektury wnętrz i nowatorskich technik plastyki użytkowej.

 1. Rysunek
 • Podstawowe techniki: ołówek, węgiel, tusz (piórko, pędzel). Zasady posługiwania się określoną techniką, poznanie możliwości, jakie dają różne środki wyrazu, oraz ich wpływu na wymowę dzieła plastycznego.

Jeden temat, np. rysunek owoców, wykonany różnymi technikami.

 • Studium martwej natury: ołówek lub węgiel.

Poznanie zasad konstruowania kształtów, określania proporcji i prawidłowego odwzorowywania położenia przedmiotów w przestrzeni.

Zastosowanie światłocienia w budowaniu przestrzenności bryły.

 • Studium brył geometrycznych. Poznanie podstaw perspektywy zbieżnej i jej zastosowanie w konstruowaniu rysunkowego wyobrażenia brył takich, jak sześcian, walec, ostrosłup, kula itp. Pokazanie różnic oświetlenia poszczególnych płaszczyzn brył za pomocą waloru.
 1. Malarstwo
 • Podstawy wiedzy o kolorze. Uzyskiwanie z barw podstawowych barw pochodnych i złamanych. Ćwiczenia walorowe. Budowanie nastroju smutku lub radości dzięki zastosowaniu określonego zestawu barw. Do realizacji tematy literackie: wiosenna łąka, odpoczynek na plaży, jesienny wiatr, listopadowy wieczór.
 • Poznanie właściwości i różnic akwareli i tempery. Zasady przygotowywania podłoży malarskich (papieru, kartonu) oraz dbałości o narzędzia malarskie.

Tematy malarskie: martwa natura z owocami i pejzaż.

 • Poznanie właściwości i różnic malarstwa akrylowego i olejnego. Zasady przygotowywania podłoży malarskich (deski, płótna) oraz dbałości o narzędzia malarskie. Poznanie techniki laserunku i inpasto, zastosowanie faktury. Tematy malarskie: wizerunek zwierzęcia, pejzaż marynistyczny.
 1. Pediatryczny kurs pierwszej pomocy

Praca z dzieckiem to ogromna odpowiedzialność – w razie wypadku każdy człowiek powinien wiedzieć, jak zachować się w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dziecka. Niestety najczęściej zdajemy sobie sprawę z braku takich umiejętności w momencie, kiedy są one potrzebne – a wtedy często jest już za późno.

Świadome i odpowiedzialne kierownictwo szkoły podstawowej musi zdawać sobie sprawę z takich zagrożeń. Wypadek z utratą krążenia daje tylko 4 minuty na prawidłowe podjęcie reanimacji. W tym czasie zareagować zdąży wyłącznie ktoś znajdujący się w pobliżu – mama, tata, opiekunka, pracownik szkoły. Najczęściej, głównie z braku umiejętności, akcji ratunkowej nie rozpoczyna nikt.

Praktyczne szkolenie z pediatrycznej pierwszej pomocy daje pewność, że w sytuacji zagrażającej życiu pracownik szkoły będzie wiedział, jak udzielić pierwszej pomocy. Ponadto po ukończeniu takiego kursu każdy jego uczestnik otrzymuje imienny certyfikat, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Pediatryczny kurs pierwszej pomocy daje pełny przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom. Jest podzielony na część teoretyczną (pokaz multimedialny) oraz zajęcia praktyczne, stanowiące trzon szkolenia.

Na kursie podejmowane są następujące zagadnienia:

– ogólne zasady postępowania z dziećmi, zachowanie dzieci w zależności od wieku,

– odmienności anatomiczne i fizjologiczne u dzieci, postępowanie na miejscu zdarzenia,

– zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zabezpieczenie ratownika, sprawdzanie świadomości,

– udrażnianie dróg oddechowych, sprawdzanie oddechu i oznak krążenia, badanie manualne,

– urazy głowy, urazy szyi, urazy klatki piersiowej, urazy brzucha, urazy miednicy, urazy kończyn,

– urazy kręgosłupa, resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i niemowląt,

– zadławienia, zatrucia, oparzenia, atak astmy oskrzelowej, zespół nagłej śmierci łóżeczkowej (SIDS),

– drgawki, gorączka, atak padaczki, wzywanie ratownictwa zawodowego.

Czas trwania kursu: 2 x 4 godziny szkoleniowe.